Matematica

Matematikböcker orsak till elevernas dåliga matematikkunskaper

De matematikböcker som används i grundskolan är en orsak till elevernas dåliga matematik kunskaper. Det visar en kartläggning som har gjorts på två skolor i Lilla Edet. Elever i årskurs 3 till och med 7 har fått göra mattetester och en del har djupintervjuats om sina matematikkunskaper. Resultatet visar att barnen saknar grundläggande kunskaper. Många använder fel uträkningsmetod vid fel tillfälle. De försöker också hålla långa tankeled i huvudet, vilket gör barnen förvirrade.

– Läroböckerna presenterar modeller för att göra beräkningarna, men förklarar inte när och i vilka sammanhang de ska använda modellerna. Det säger Per-Olof Bentley, projektledare och universitetslektor på Göteborgs universitet.
– I stor utsträckning är det läroböckerna som är otydliga.

I går besökte två representanter från riksdagens utbildningsskott Fuxernaskolan, för att få veta mer om projektet. Och den 5 mars kommer Skolverket på besök. (Länk)

I  dedicate a lot of my working time to my math teaching. And beside of my ordinary teaching I am involved in several teams, development teacher team, interschool math teams etc. etc. And I attend math seminars now and then. As you maybe know, Sweden according to Pisa studies is not succeeding so well in math teaching, so the Government has decided to push money into math development. I have been a math teacher about 20 years now and I want to find other ways to attract the students to become more intrested and talented matematicians. Our curriculum says:

All the topics in the compulsory school must give the pupils happiness to create and desire to continue learning.

I wouldn’t afford to dedicate so much time to math if there would be no happiness and desire. But what is about my students? What intrests are pushing them? For sure, neither math, nor natural sciences, nor history take their time. Their main intrests are Hip Hop (we are in Sweden), Idol, the cuty boy, the soccer team, sex appeal and muscles. Math is not showing up in their top ten intrest list. Well, there is an exception: my pupils are leaving for high school in May 2008 so they need good notes in order to be accepted to the favorite high school. Read my posts…

Jag ägnar mycket tankeverksamhet kring min egen matematikundervisning samtidigt som jag är med i skolans utvecklingsgrupp, är matematik- ämnesansvarig, samarbetar med matematik- utvecklingsledaren i Gunnared, Göteborg och deltar i matematiknätverket Röda tråden där lärare från förskola till årskurs nio träffas två-tre gånger i terminen. Huuu… att jag orkar med egentligen. Jo, jag glömde, jag gör även på matematikseminarier flera gånger i terminen. Men matematikundervisningen intresserar mig verkligen och det är det som driver mig.

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära

Så här står det i läroplanen. Jag drivs starkt av mitt intresse. Men vad drivs eleverna av? Helt klart är det att de inte är särkilt intresserad av att lära sig skolämnena. Får deras intresse är Tokio Hotel, Idol, den snygga killen, moppen, fotbollsmatchen, sminket, frisyren… Matematik hamnar långt bak på deras önskelista.

I nian är det kanske lite annorlunda då det gäller att “slippa gå på Vinga”. Läs mer…

 

 

UTVÄRDERING 2008

Mitt sätt att arbeta har i alla år påverkats av hur elever reagerat och vad de önskat. Eleverna önskade arbeta på olika sätt. Därför har jag försökt blanda arbete i boken med diskussioner. laborationer och arbete i datasalen. Eleverna har velat att mina betygsättningar skall vara lätta att förstå och rättvisa. Därför har jag gått över till att använda datorn som hjälpmedel i betygsättningen. Eleverna har velat ha tillgång till mitt material hemifrån. Därför har jag alltid mitt material tillgängligt via http://klassrum.kinberg.net. Eleverna vill ofta ha hjälp även hemifrån. Därför finns jag tillgänglig via MSN även efter skolan. Osv osv. Men önskemålen ändras med tiden. Vad tycker mina elever nu 2008?

Mitt arbetssätt har brister, det vet jag. Så jag vill utveckla det. En stor brist har varit att det har varit svårt för eleverna att förstå hur jag sätter betyg med datorns hjälp och detta har skapat stor stress. Rosa boken är ett utmärkt sätt för mig att ha koll på elevernas kunskaper. Men alla eleverna är inte bra på att redovisa sina kunskaper skriftligt. Det har blivit allt för få laborationer och diskussionstillfällen och det skall jag ändra på.

En hjärna, två ögon och öron räcker dock inte för att se allt. Jag behöver elevernas åsikter. Skriv dina åsikter i rutan nedanför! Glöm inte att signera med ditt riktiga namn! Tack.

Leave a Reply

Notebook of a pluralist

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert