The Gotland youth gives Gotland a new image

At a Midsummer party I got to know about the brown Gotlandish Second World war Hitler support. I am glad that the Young Gotlanders demonstrates against he Swedish neonazis being on the island to make noice at the politcal meeting in Almedalen that start this week.

(read more in https://www.thelocal.se/20170421/neo-nazis-to-attend-iconic-swedish-political-festival-almedalen)

A article in http://www.helagotland.se/start/nazister-i-den-gotlandska-militaren-5532840.aspx

written by Anders R Johansson Mickael Lundgren tells about this dark past and confirm what my drunken friend told me.

Swedish English

Ovanligt många på Gotland

…Nazisterna på Gotland var tvärtom ovanligt många och flera fanns även på de olika förbanden (alla utom det sent startade Lv2). …

Unusually many on Gotland

… On the other hand, the Nazis on Gotland were unusually many, and several were also found on the varius military troops (all but Lv2 that became active late) …

Pepparkakor med hakkors

Bildresultat för pepparkakor

Andra mer bemärkta var ett antal präster (exempelvis Kihlén i Rute, en i När, som bland annat skildrats av Göte Nilsson, och regementspastor Beijer i Visby), flera handlare, ett par posttjänstemän, ett par lärare, en bilmek, en fd frälsningsarmésoldat och SSU-are samt ett par kvarnägare. Flera som kan dokumenteras för stöd blev kyrkvärdar och på sina håll bakade tanterna pepparkakor med hakkors på. 
Utom detta kan även nämnas hur Cementas platschef Arendt de Jounge hösten 1933 använde högerns lokala partistämma till att beklaga sig över att man här i Sverige inte kunde använda samma bryska metoder mot uppnosig arbetarrörelse som samma år hade tillgripits i Tyskland.

 Christmas cakes with swastica drawn upon.

Bildresultat för pepparkakor

Another more notable was a number of priests (eg Kihlén i Rute, one in När, as portrayed by Göte Nilsson, and Beijer Regimentist in Visby), several traders, a couple of post officials, a couple of teachers, a carmek, a former Salvation Army soldier and SSUs (ssu party) and a couple of moorers. Several that can be documented for nazisupport became church hosts and in their backs, the women baked gingerbread cookies with Swasticas. Besides this, mention is also made of how Cementa’s site manager Arendt de Jounge, in the autumn of 1933, used the right party’s local party meeting to regret that here in Sweden we could not use the same brutal methods against insane workers’ movement that had been used in Germany in the same year.

Gotlandsbolagets chef gav rabatt åt nazister

CG Ekman var med i Riksföreningen Sverige-Tyskland samt gav rabatt till de “trekvartsbruna” SNU, då de hade läger vid Toftabaden. Vidare fanns en kommunalordförande i Dalhem, och att en nazist senare blev folkpartistisk fullmäktigeledamot i Slite.

Gotland Company Head gave discounts to nazists

CG Ekman was a member of the Swedish Association Swedish-Germany and gave a discount to the “three-quarter” SNU, when they camped at Toftabaden. There was also a municipal chairman in Dalhem, and a Nazi member later became a parliamentary parliamentary member of Slite.

 

 “livlina” från Baltikum

Men viktigare är nog att den “livlina” som efter kriget organiserades från Baltikum och västerut bland annat hade stöd av skollärare Nilsson i Hangvar och PH Lovén på Hästnäs. 
Om detta har undertecknade skrivit flera gånger förut (var för sig och gemensamt). 

“lifeline” from the Baltics


But more importantly, the “lifeline”, organized after the war from the Baltic and West, was supported by school teacher Nilsson in Hangvar and PH Lovén at Hästnäs. If this has the signature written several times before (separately and in common). 

 

Source: http://www.helagotland.se/start/nazister-i-den-gotlandska-militaren-5532840.aspx 

Parts translated to English by me.

The lifeline history is maybe a explanation for the Russians sending a tortedo from a submarine to sink the  the Swedish Hansa killing 80+ people. Another rumor on Gotland.

I am working on a article about Hansa.