Division

Vad är en division egentligen

Här äär en google drive slide presentation jag använt med årkurs 6.

kinberg.net