8 March 2017

Adam – Human evolution

Homo erectus Neanderthal Adam Sources

I only knew about the Paradise Eden as told about in the Bible until I brought my pupils to the wood outside the school.

I asked them “Do you think this wood has been Eden? once in a time”

NO said one pupil. “It is to cold here”

Another said “No, Eden is up there” pointing her finger to the sky”.

I did not understand what she meant until I read the Muslim belief of Paradise and the Creation of Adam.”

According to the Muslim view of Allahs Creation, Paradise is created in Heaven. So was Adam with clay. As Adam did not obey Allah, the punishment was for Adam and Eve to be sent to Earth. (2)

This raised the question in me “What earthly body did Adam get?”

The Quran does not answer this question as I know so far.

But for Adam to be able to live on Earth he must have got a earthly body able to

 • breath the air on earth,
 • survive cold climates like the Neanderthals did
  survive starvation like the Neanderthals did
 • muscels able to stand the gravitational forces on Earth  to avoid

Adam had also to be able to  survive all dangers e.g.

 • recognizing key predator sounds
 • know predators habitats

Adam was given “name knowledges” (knowledge of names of all Creatures in Paradise but name knowledge alone, is that enough to avoid predators and other dangers?

An answer may be “Being a Prophet, Adam had to be in contact with Allah and therefore guided to avoid these dangers.”

According to human evolutionary science, all humans origins from Africa. Homo sapiens bodies were known to exist already 900 000 years ago in Homo River in Eritrea. (1)

Homo sapiens later emigrated and populated  Earth and during this emigration probably somewhere in Israel, hybridized with among others Neanderthals whose ancestor Homo Erectus left Africa  long before Homo sapiens. And the Neanderthal gave us genome for skin able to resist cold and genom that enabled us to survive long periods of starvation etc.

Quran verses about creation in Swedish (4)

[2:30] OCH SE, din Herre sade till änglarna: “Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Änglarna] sade: “Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: “Jag vet vad ni inte vet.”

[2:31] Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: “Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.”

[2:32] De svarade: “Stor är Du i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise.”

[2:33] [Då] sade Han: “Adam! Nämn deras namn för dem.” Och när [Adam] hade nämnt namnen för dem, sade [Gud]: “Jag sade er ju att Jag känner allt som är dolt i himlarna och på jorden och att Jag vet vad ni kan säga öppet och vad ni håller hemligt.” (4)

[7:11] Vi har skapat er och sedan format er; därefter sade Vi till änglarna: “Fall ned på era ansikten inför Adam!” Och de föll ned inför honom, [alla] utom Iblees; han hörde inte till dem som föll ned på sina ansikten.

[7:22] Så bedrog han dem med sitt listiga tal. Och när de hade smakat av trädets [frukt] blev de medvetna om sin nakenhet och försökte skyla sig med blad från lustgården som de fäste ihop. Men då kallade deras Herre på dem: “Har Jag inte förbjudit er [att gå nära] detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?”

[7:23] De svarade: “Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.”

[7:24] [Gud] sade: “Ned, alla, [härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning.”

[7:25] [Och Han] sade: “Där skall ni leva och där skall ni dö och ur denna [jord] skall ni kallas att stiga fram [på nytt].”

[20:123] [Men i lustgården] sade Han: “Ned härifrån, båda! Ni skall alla, [ni och era efterkommande, ha er boning på jorden och] vara varandras fiender! Men om ni nås av Min vägledning – och ni kommer att nås av den – skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande [i det kommande livet].

[24:45] Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt.

32:7] som åt allt vad Han skapar ger en fulländad [form]. Först skapar Han människan av lera;

[70:4] Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.

[38:71] Din Herre sade till änglarna: “Jag vill skapa en människa av lera.

[38:72] När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!”

[39:42] Då [människan] dör tar Gud själen till Sig, men om hon inte skall dö, [tar Han den] då hon sover. Han håller kvar den [själ] vars [bärare] skall dö enligt Hans beslut och Han friger de andra till en [av Honom] fastställd tidpunkt. I detta ligger sannerligen budskap till tänkande människor.

[50:38] Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar – och detta tröttade Oss inte.

[70:4] Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.

Neanderthals died out becuase of volcanic eruptions?

I  saw https://www.svtplay.se/video/12975800/neandertalarna/neandertalarna-sasong-1-avsnitt-2?start=auto&tab=senaste onfortunenately in Swedish. Some facts about the Neanderthals out from this video.

 

 • Neanderthals are hunters without fear with extraordinary strength and advanced veapons, the most advanced from the stone age era.
 • 40000 year old skeletons of humans were found in Romania now in safe in Bukarest, skeletons that are hybrids between Neanderthals and Homo sapiens.
 • All Humans outside of Africa has in between 1.9  to 2.1 % Neanderthal genome depending on the population
 • Neanderthals never went to Arica
 • Neanderhtal met Homo sapiens in the Middle East and hybrids spread around the globe from there
 • 30% of Neanderthals genom still live today, most of it with our skin and hair.
 • We inherited the fat methabolism and hability to build up fat reserves, something Neanderthals needed.
 • Hybridisation with Neanderhtals gave us genome that were adapted to colder climates.
 • Dramati climate changes occured 40 000 years ago having a lot of Neanderthals starve och die freezing. Some survived moving hundred of miles away. Some others survived with tents.
 • Neanderthals being 100 000 became 20 000  and these were spread out in smaller groups.
 • Great volcanic eruptions on earth may have helped to extinct the few remaining Neanderthals.

These three volcanic eruptions may have contributed:

 1. 74 000 years ago we had the explosion of Toba lake crater i Indonesia.

2. Lake Ilopango exploded 535 ad. In El Salvador

 1. 3. The eruption of mount Sumbora 10 april 1815 on the Island of Sumbawa in Idonesia ld to the year 1816, known as the year of the missing summer, causing crops to fail and live stock to die off. 10 000 died near the volcano and an estimated 90 000 died world wide.

I also read Svante Pääbo “The lost genome”

(https://www.amazon.com/Neanderthal-Man-Search-Lost-Genomes/dp/0465054951)

#sources

Sources

(1) Early Homo sapiens Remains from the Omo River Region of South-west Ethiopia: http://www.nature.com/nature/journal/v222/n5199/abs/2221132a0.html

(2) http://www.islamreligion.com/articles/1190/story-of-adam-part-1/

(3) http://searchtruth.com/

(4) http://www.koranensbudskap.se

(5) //www.youtube.com/embed/2B2Xofn9sgQ

(6) https://www.svtplay.se/video/12975800/neandertalarna/neandertalarna-sasong-1-avsnitt-2?start=auto&tab=senaste